Een ridderlijk raadsel - kraak de code!

 

Weet u dit raadsel op te lossen? Dan maakt u kans op deel 1 t/m 4 van Ridders van Fantasia voor de schoolbibliotheek.

 

Probeer de code te kraken:

In de bosjes vlak bij de poort van een kasteel zit een rover. Hij wil het kasteel binnendringen. Maar hoe moet hij dat doen?

Er komt een ridder te paard aan galopperen. 'Wie ben jij?' vraagt de bewaker van het kasteel.
'Ik ben de Ridder zonder Vrees of Blaam', zegt de ridder.

'Twaalf', zegt de bewaker.

'Zes', antwoordt de ridder.

De bewaker doet snel de poort open en de ridder rijdt het kasteel binnen.

Dan komt er een vrouwtje met een mand met eieren aangelopen.

'Wie is daar?' vraagt de bewaker traditiegetrouw.

'Dag bewaker,' zegt het vrouwtje, 'zijn er nog eieren nodig?'

'Acht', zegt de bewaker.

'Vier', zegt het vrouwtje.

'Kom dan maar gauw naar binnen, want het is koud!' zegt de bewaker schappelijk.

 

Ha, nu weet ik het! denkt de rover. Gewoon het getal door twee delen. Ik ga erop af.

Hij kruipt al voorzichtig achter de struiken vandaan, maar duikt dan snel weer terug, want daar komt een koerier aan gegaloppeerd. Die heeft kennelijk haast.

'Zes', roept de bewaker zonder dralen.

'Drie', roept de koerier terug, en draaft door de poort heen, die haastig is opengegooid.

De rover maakt van de gelegenheid gebruik om snel weg te sluipen. Even later komt hij via een omweg weer bij de poort terug, terwijl hij een vrolijk deuntje op zijn viool speelt.

'Wie is daar?' vraagt de bewaker.

'Ik ben Argos, beste vriend', zegt de rover.

'Ik kom jouw meester opvrolijken met zang en dans.'

'Tien', zegt de bewaker.

'Vijf', antwoordt de rover zelfverzekerd. Meteen stuift de bewaker op hem af, en voert hem af naar de kerker van het kasteel.

Wat had de rover moeten antwoorden?

 

A. Twee├źnhalf, want voor rovers telt de "delen door 2-regel" dubbel.


B. Vier, want het woord "tien" heeft 4 letters.


C. Maakt niet uit, rovers worden sowieso afgevoerd naar de kerker.

 

Meedoen kan tot 1 mei 2015.

 

Stuur een e-mail met het goede antwoord, uw naam en het adres van de school naar info@dewakkeremuis.nl


Uw adres wordt alleen gebruikt als u gewonnen heeft. We gebruiken het niet voor andere mailings en geven het niet door aan derden.
Winnaars krijgen automatisch bericht.